Denna Überhunk tillhör nu S*Disernas uppfödning.

SPH

S*Bare Essentials XXI Ohm

Född 2012-11-14

Samägdes tidigare med Vanja Kogej (S*Disernas)